Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hierbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid, etnische gegevens of gegevens over uw afkomst.

Waarom ik uw gegevens nodig heb

Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening. Bijvoorbeeld om u via een eventuele nieuwsbrief te informeren over interessante wetenswaardigheden. Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Regels bij verwerking persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In dat kader behoud ik het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of zolang als wettelijk voorgeschreven is.

Delen van gegevens met anderen

Ik draag uw gegevens niet aan derden over, tenzij dit uitdrukkelijk nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Mijn website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een verzoek naar info@voetrelaxvoetreflex.nl.

Beveiliging

Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ik u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@voetrelaxvoetreflex.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen via info@voetrelaxvoetreflex.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 28 december 2020

Secured By miniOrange